Blog

How isotherm is happening?

Ar izotermu palīdzību iespējams noteikt temperatūras izmaiņas jebkuram montāžas veidam. Šajā ziņā ļoti svarīga loma ir izotermai 100. Ja tā iekļūst konstrukcijā, tad iekšējās savienotājšuves rajonā kondensāts neveidojas. Izotermai jābūt pēc iespējas ar mazākām novirzēm, lai siltuma zudumi savienotājšuves rajonā būtu minimāli.