Blog

What’s coldness bridges

Pēc siltumizolējošo stikla pakešu uzstādīšanas, kondensāts var parādīties ne tikai uz iekšējo stiklu virsmas, kā minēts iepriekš, bet arī uz citām daļām, kas cieši pieguļ logam, piemēram, uz logu ailēm. Šādā gadījumā galvenais kondensāta veidošanās iemesls ir siltuma tilti. Ar siltuma tiltiem saprotam vietas, kurās novērojama, salīdzinājumā ar blakus virsmām, papildus siltuma plūsma un zema iekštelpu virsmas temperatūra. Sasaistes šuvju vietās rāmis saskaras ar ārsienu. Vietās, kur blakus atrodas dažādi celtniecības materiāli ar dažādu siltumizolācijas pakāpi un dažādu formu elementi, neizbēgami rodas siltuma tilti. Montējot logu ailē, tiek stipri mainīta izoterma un rodas ievērojami siltuma zudumi. Lai noteiktu ideālāko loga izvietojumu ailē, nepieciešams izveidot izotermas ceļa skici. Izoterma ir līnija, kas savieno punktus ar vienādu temperatūru. Tās ceļu nosaka siltuma tiltu izvietojums, kuri radušies celtniecības materiālu un celtniecības elementu konfigurācijas (stūru un malu) dažādības rezultātā.

Siltuma tilts, kas radies celtniecības elementu dažādības rezultātā.

Siltuma tilts, kas radies celtniecības materiālu dažādības rezultātā.

Vietās, kur logu elementi tiek piestiprināti sienai, novērojami abi siltuma tiltu veidi. Vecā tipa ēkās nereti rodas problēmas ar sienās pārāk dziļi iemontētiem logiem. Šādās konstrukcijās rodas tā saucamie "mirušie leņķi", kur nepiekļūst siltais gaiss. Parasti visos padziļinājumos un stūros, kur nav normālas siltā gaisa cirkulācijas, uzkrājas mitrums. Tāpat kondensāta veidošanos uz logu virsmām veicina platas palodzes bez caurvēdināšanas elementiem.

Ja palodzē izurbj caurvēdināšanas elementus, tiek atjaunota normāla siltā gaisa cirkulācija.