Blog

Low trmperature of construction surfaces

Veidojoties kondensātam ne mazāk svarīga nozīme, neskaitot temperatūru un gaisa mitrumu, ir būvniecības detaļu virsmu temperatūrai. Lai sāktos kondensāta veidošanās, gaisam nav obligāti jābūt pilnībā atdzisušam. Pietiek ar to, lai virsmu temperatūra, kas saskaras ar gaisu, nokristu zemāk par rasas punktu.

Nosacījumi:

  • gaisa temperatūra 200C,
  • gaisa relatīvais mitrums 50%,
  • virsmas temperatūra 150C - augstāka par rasas punktu - kondensāts neveidojas,
  • virsmas temperatūra 90C - zemāka par rasas punktu - veidojas kondensāts
  • virsmas temperatūra 150C - augstāka par rasas punktu - kondensāts neveidojas.

Šis process turpinās tik ilgi, kamēr gaiss, kas saskaras ar doto virsmu, atbrīvojas no noteikta ūdens daudzuma un tā relatīvais mitrums samazinās. Faktori, kas iedarbojas uz celtniecības detaļu virsmu temperatūru - ārpustelpu gaisa temperatūra - iekštelpu temperatūra - celtniecības detaļu siltumizolācijas īpašības.

Stikla paketes un to tehniskie rādītāji

Koeficients K

Stikla paketes siltuma vadīšanas koeficients K norāda enerģijas daudzumu, kurš tiek zaudēts vienas laika vienības laikā uz 1m2 stikla paketes ar temperatūras atšķirību 1 Kelvins. Jo zemāks šis rādītājs, jo mazāki siltuma zudumi. Ks = stikla paketes koeficients K; Kr = rāmja koeficients K; Kl = visa loga koeficients K.

Kā noteikt stikla temperatūru?

Lūk vienkārša stikla temperatūras aprēķināšanas formula:

Iekšējam stiklam: TIS = TI + K x TA - TI / Alfa I

Ārējam stiklam: TAS = TA + K x TI - TA / Alfa A

TIS/AS - iekšējā / ārējā stikla temperatūra;

TI - temperatūra telpā

TA - ārējā temperatūra

K - stikla paketes koeficients K

Alfa I, A - termiskā pretestība saskaņā ar DIN 4108 (4. daļa).

Aprēķina piemērs:

Parastai stikla paketei koeficients K = 3,0 W/m2K,

Ārējā temperatūra ir -150C,

Iekštelpu temperatūra ir 200C,

Iekšējā stikla temperatūra: TIS = 20 + 3,0 x (-15-20)/8 = 6.90C

Ārējā stikla temperatūra: TAS = -15 + 3,0 х (20+15)/23 = -10,40С

Secinājums: Ja iekštelpu temperatūra un ārējā temperatūra ir vienādas, iekšējā stikla temperatūra ir augstāka un sekojoši koeficients K ir zemāks. Un otrādi, jo zemāks koeficients K, jo zemāka ārējā stikla temperatūra.