Blog

Dew-point

Rasas punkts - tā ir temperatūra, pie kādas gaiss ar noteiktu izejas temperatūru un noteiktu mitruma līmeni vairs nav spējīgs uzņemt mitrumu. Ja gaisa temperatūra ir 200C, bet mitruma līmenis - 50%, tas nozīmē, ka gaiss satur maksimālo 50% ūdens daudzumu, kas tur var atrasties. Ja gaiss atdziest līdz 9,30C, tā relatīvais mitrums palielinās līdz 100%, t.i. gaiss ar temperatūru 9,30C ir piesātināts ar ūdeni līdz maksimālajai robežai. Ja gaiss tiek tālāk atdzesēts, sākas kondensāta veidošanās process, jo gaiss vairs nav spējīgs noturēt ūdeni.

Secinājums: Kondensāts veidojas tādā gadījumā, ja gaiss atdziestot vairs nav spējīgs noturēt sākotnējo ūdens daudzumu. Kondensāts veidojas gaisa atdzišanas rezultātā.